Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych użytkowników jest firma BPtech.pl – usługi informatyczne Boryszek Paweł, ul. Sadowa 12, 72-100 Goleniów (zwana dalej właścicielem). Właściciel serwisu intername – domeny świata (zwanego dalej serwisem), przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, – zwanym dalej RODO, z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, na następujących zasadach:

Cel i zakres przetwarzania

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu umożliwienia zawarcia i wykonania umowy pomiędzy właścicielem, a użytkownikiem, tj. przetwarzania płatności od użytkowników; wykonania obowiązków prawnych, np. wystawiania rachunków lub faktur za usługę; dochodzenie ewentualnych roszczeń; wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne czy marketingowe; oraz rejestracji domen i realizacji innych usług oferowanych w serwisie.

Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz otrzymywanie za pomocą poczty e-mail oraz drogą telefoniczną (SMS) informacji związanych z bieżącym korzystaniem z serwisu, oraz informacji o produktach i usługach powiązanych z zawartą umową i działalnością serwisu, dobrowolnie – podczas zakładania konta w serwisie. Dobrowolne przekazanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Udostępnianie osobom trzecim

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których takie udostępnienie jest wymagane do realizacji umowy (rejestracji domen internetowych, usług hostingowych i/lub utworzenia certyfikatów SSL) – naszym kontrahentom i dostawcom, w szczególności rejestrom nazw czy podmiotom prowadzącym działalność płatniczą; wymagane przez obowiązujące przepisy prawne; lub też właściciel otrzyma prawomocne orzeczenie sądu wzywające do takiego udostępnienia. W takiej sytuacji dane osobowe zostaną udostępnione jedynie w takim zakresie i takim podmiotom, jakim wymaga realizowana umowa oraz odpowiednie regulacje prawne. W uzasadnionych przypadkach, jeśli jest to wymagane do realizacji umowy, dane użytkowników mogą zostać przekazane poza EOG, na co użytkownik każdorazowo wyraża odrębną zgodę.

Dostęp do danych osobowych, poprawianie, przenoszenie i usunięcie

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, kopii, ich sprostowania (poprawienia), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Dane osobowe użytkownika przechowujemy co najmniej przez okres obowiązywania umowy. Użytkownik może przenieść swoje dane do dowolnego innego podmiotu oferującego usługę. Dane osobowe użytkownika ulegają usunięciu z serwisu w ciągu 5 dni roboczych po uprzednim zgłoszeniu zlecenia ich usunięcia przez użytkownika. Zgłoszenie usunięcia można wysłać przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie kontakt.
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych użytkownika, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

W oparciu o dane osobowe użytkownika nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Pliki cookies

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików „cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne i konfiguracyjne pliki cookie

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika takie jak np. wybrana nazwa domeny, waluta czy język. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu zamknięcia przeglądarki i są niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia.

Jako niezbędne ustawiane są:

  • PHPSESSID
  • i_currency
  • i_language
  • i_cerber_*
  • wordpress_*
  • am_force_theme_layout

Pliki cookie służące do analiz

Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu. Jeśli nie wyrażono zgody dane te są anonimizowane.

  • _gat_gtag
  • i_stats_*

Usuwanie plików „cookies”

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z plików cookies może je zablokować indywidualnie dla konkretnej strony lub całkowicie w swojej przeglądarce internetowej.