Aktualizacje danych, cesje, transfery i kody AuthInfo

Aktualizacja danych

Aby zaktualizować dane do faktur lub dane firmy w rejestrze (owner update) należy wysłać nam odpowiednie zgłoszenie aktualizacyjne.

1) dane do faktur

W przypadku chęci zmiany typu konta, numeru NIP lub PESEL, ustawionego języka lub waluty, należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Aktualizacja danych do faktur nie ma wpływu na dane wyświetlane w rejestrze nazw

2) aktualizacja danych w rejestrze

  • zmiana danych kontaktowych wyświetlanych w bazie danych WHOIS

W przypadku chęci aktualizacji danych kontaktowych właściciela domeny należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Aktualizacja danych jest najczęściej bezpłatna, jednakże niektóre rejestry nazw mogą pobierać za taką aktualizację opłaty. Aktualizacja danych w rejestrze nie ma wpływu na dane widniejące na wystawianych przez nas fakturach

Cesje

Aby zmienić właściciela domeny w naszym systemie lub rejestrze (owner change / trade) należy dokonać cesji.

Wyróżniamy dwa rodzaje cesji, które można przeprowadzić niezależnie od siebie:

1) cesja wewnętrzna

  • jest wtedy gdy zmienia się właściciel domeny w naszym systemie

W przypadku cesji wewnętrznej domenę odpinamy od konta aktualnego użytkownika i przypinamy do innego, istniejącego w naszym systemie konta. W tym wypadku zmienia się podmiot odpowiedzialny za odnawianie domen – ten, na który będą wystawiane faktury. Cesje wewnętrzne są zawsze bezpłatne, wymagają aby salda obu kont nie były ujemne. Cesja wewnętrzna nie ma wpływu na bazę danych WHOIS. Aby dokonać takiej cesji – skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta

2) cesja w rejestrze

  • występuje wtedy gdy zmienia się właściciel domeny w rejestrze nazw

W przypadku cesji w rejestrze zmieniają się dane właściciela wyświetlane w bazie danych WHOIS. Większość rejestrów nazw pobiera opłaty za zmianę właściciela domeny, a same procedury cesji mogą być dość skomplikowane i czasochłonne. Cesja w rejestrze nie ma wpływu na dane widniejące na wystawianych przez nas fakturach. Aby dokonać zmiany właściciela domeny w rejestrze – skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta

Transfer domen i kody AuthInfo

Transfer domeny to zmiana dostawcy dla Twojej domeny. Najczęściej wymaga podania kodu AuthInfo (lub kodu EPP), ale niektóre rejestry nazw inaczej rozwiązały kwestię transferów. W przypadku braku obsługi kodów AuthInfo rejestry mogą np.:

  • wymagać przesłania skanu (e-mailem) lub oryginału (pocztą tradycyjną) formularza zmiany dostawcy
  • wymagać potwierdzenia transferu poprzez kliknięcie w e-mail wysłany na adres właściciela domeny
  • wymagać podania identyfikatora nowego dostawcy przez obecnego właściciela bezpośrednio na stronie rejestru nazw

Wyróżniamy dwa rodzaje transferów:

1) transfer przychodzący (transfer in)

  • gdy chcesz przenieść swoją zarejestrowaną domenę od innego dostawcy do Intername

Należy wtedy wypełnić formularz transferowy dostępy na stronie: https://intername.pl/domeny/transfer-domen/ lub skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Transfer przychodzący czasem wiąże się z opłatami. Niektóre rejestry nazw w ramach opłaty transferowej odnawiają domenę na kolejny okres (w cenie transferu)

2) transfer wychodzący (transfer out)

  • gdy chcesz przenieść domenę zarejestrowaną w Intername do innego dostawcy

Należy wtedy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Transfer wychodzący wymaga aby Twoje saldo w naszym serwisie nie było ujemne. Nie pobieramy żadnych opłat za transfery wychodzące, a samą procedurę transferową (np. w przypadku braku obsługi kodów AuthInfo przez rejestr nazw) staramy się maksymalnie uprościć. Przed zleceniem transferu wychodzącego upewnij się, że Twój nowy dostawca obsługuje wybrane rozszerzenie domeny lub kraj, którego dotyczy Twoja domena

Aktualizacji danych, cesji lub transferu może dokonać tylko właściciel konta – poprzez zalogowanie się do konta lub wysłanie nam wiadomości z konta e-mail zarejestrowanego w naszym systemie.

powrót do strony głównej pomocy

Wykryliśmy użycie narzędzia do automatycznego tłumaczenia stronyKorzystanie z narzędzi tego typu może negatywnie wpłynąć na działanie naszego serwisu. Upewnij się, że służy ono jedynie do zapoznania się z treściami w obcym Ci języku, a podczas wykonywania jakichkolwiek akcji w serwisie automatyczne tłumaczenie jest wyłączone. Nasz serwis jest dostępny w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, rumuńskim oraz polskim. Zamknij to okno

Ciasteczka

Przeglądając intername.pl wiedz, że używamy plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności

DobrzeCiasteczka