Rezultatem publicznych konsultacji w Norwegii, gdzie większość respondentów opowiedziała się za udostępnieniem końcówki .NO osobom prywatnym, będzie „uwolnienie” tego rozszerzenia i umożliwienie rejestracji nazw internetowych bezpośrednio pod domeną .NO od dnia 17 czerwca 2014 roku. Dotychczas rejestracja domen internetowych bezpośrednio (…)


Powiązane słowa kluczowe: