Regulamin rejestracji i odnowień domen

Niniejszy regulamin opisuje zasady rejestracji domen internetowych w serwisie intername – domeny świata.

Rejestracja domen

Poprzez złożenie zlecenia rejestracji, nabycia, transferu, odnowienia lub przechwycenia domeny lub usługi, użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na rejestrację i utrzymywanie swoich domen poprzez jedną z następujących firm:

 • BPtech.pl
 • Web Solutions A/S
 • 101domain Inc.
 • Michau Enterprises LTD
 • EuroDNS SA
 • FranceDNS
 • Regtons Gransy s.r.o.
 • Namecheap PHC
 • Only Domains LTD
 • Gandi US Inc.
 • OVH US LLC
 • ASCIO Technologies Inc.
 • KeySystems GmBH
 • InternetX GmBH
 • WebSupport s.r.o.
 • IntaServe Group Pty LTD
 • First Dropcatchers LLC
 • Second Dropcatchers LLC
 • Third Dropcatchers LLC
 • Fourth Dropcatchers LLC
 • Fifth Dropcatchers LLC
 • Sixth Dropcatchers LLC
 • Seventh Dropacatchers LLC
 • Eighth Dropcatchers LLC
 • Ninth Dropcatchers LLC
 • i inne wyżej niewymienione, obsługujące wybrane rozszerzenie domeny

Złożenie zlecenia możliwe jest tylko w przypadku posiadania dodatniego salda depozytu.

Złożenie zlecenia rejestracji, nabycia, transferu, odnowienia lub przechwycenia domeny lub usługi oznacza akceptację regulaminu rejestru obsługującego dane domeny; w szczególności dla domen .pl oznacza akceptację regulaminu NASK rejestracji i utrzymania domen internetowych, znajdującego się pod adresem:
https://www.dns.pl/regulamin.html

Status prawny domen

Właściciel serwisu nie udziela żadnych gwarancji co do statusu prawnego jakiejkolwiek domeny dostępnej do rejestracji lub kupna w serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu domeny ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia znaków towarowych wynikające z użytkowania domeny.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkownika pod zarejestrowanymi adresami stron www. W przypadku zawieszenia domeny z powodu nieprzestrzegania regulaminów rejestrów obsługujących dane domeny, poniesione przez Użytkownika koszty nie są zwracane.

Usługa lokalnego agenta

Domeny, dla których rejestr obsługujący ich rejestrację wymaga podania danych zawierających adres w obrębie kraju lub regionu związanego z rejestracją tych domen, będą rejestrowane na dane lokalnego przedstawiciela spełniające warunki określone przez rejestr.

Wpis ten nie ogranicza możliwości zarządzania domeną przez Użytkownika serwisu, który ją zamówił. Niezależnie od dokonania wpisu, Użytkownik odpowiada za wszelkie działania podejmowane przez siebie w ramach utrzymywania i zarządzania domeną.

Zabrania się rejestracji domen z usługą lokalnego agenta w celu ich dalszej odsprzedaży.

Skorzystanie z usługi lokalnego agenta nie oznacza nawiązania współpracy pomiędzy Właścicielem serwisu, a Użytkownikiem, w szczególności utworzenia spółki czy jakiegokolwiek innego podmiotu prawnego.

Jeśli domena Użytkownika zarejestrowana z użyciem lokalnego agenta będzie przedmiotem sporu domenowego lub prawnego, Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia usługi i wyłączenia domeny.

Właściciel serwisu dostarcza usługę lokalnego agenta w dobrej wierze, ale nie może zagwarantować nieprzewidzianych przerw działania usługi lub nawet jej zawieszenia. W przypadku gdy Właściciel serwisu otrzyma instrukcje z korespondującego rejestru, sądu lub podobnej instytucji, z żądaniem zawieszenia usługi lub wyłączenia domeny, będzie zobowiązany usługę zawiesić lub domenę wyłączyć.

Właściciel serwisu nie odpowiada za zawieszenie usługi i wyłączenie domeny, a wpłacone środki nie są zwracane.

Szczegółowe zasady korzystania z usługi Lokalny Agent

Automatyczne odnowienia

Niektóre rejestry automatycznie odnawiają domenę przed końcem jej wygasania. W wypadku gdy Użytkownik nie poinformuje Właściciela serwisu o rezygnacji z odnowienia domeny z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed terminem wygasania, a domena zostanie automatycznie odnowiona przez rejestr, Właściciel serwisu może obciążyć depozyt Użytkownika kwotą odnowienia. Analogiczna sytuacja dotyczy usługi lokalnego agenta.

Okres wygasania domeny

Zależnie od wybranego rozszerzenia domeny, korespondujące rejestry mają różne Okresy Wygasania Domeny (okres, w którym domena straciła już ważność, ale można ją jeszcze odzyskać poprzez reaktywację). Okres Wygasania Domeny dla wybranego rozszerzenia został podany na stronie informacyjnej rozszerzenia. Najczęściej jednak jest to 30 dni, w ciągu których dotychczasowy Użytkownik ma prawo pierwokupu wygasającej domeny. Koszt reaktywacji wygasającej domeny z reguły jest wyższy niż standardowa cena odnowienia domeny i został podany w Cenniku.

Phishing

Rejestrowanie i utrzymywanie domen do celów phishingu jest surowo wzbronione. Obsługa domen, które są wykorzystywane do phishingu, kradzieży haseł i podobnych celów, może być zawieszona bez zwrotu poniesionych kosztów.

Dostępność domen

Nasza firma dochowuje wszelkich starań aby dane wyświetlane na stronie były aktualne. W szczególności dane o dostępności wybranej domeny. Do wskazania czy wybrana domena jest dostępna czy nie, wykorzystujemy szereg zaawansowanych technik, które niejednokrotnie korzystają z aplikacji podmiotów trzecich. Dlatego nie możemy udzielić gwarancji na ich bezawaryjne działanie. Dostępność domeny, oraz aktualność wyświetlanych informacji, należy zawsze potwierdzić z Biurem Obsługi Klienta, także już po złożeniu i opłaceniu zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji wybranej domeny z jakiegokolwiek powodu, również domeny już zamówionej i w trakcie rejestracji (tzn. domeny opłaconej).

W przypadku braku możliwości rejestracji domeny opłaconej, środki są zwracane do depozytu Użytkownika.

Błędy systemu, nadużycia, poprawność danych

Zlecenia złożone w wyniku błędu technicznego systemu, celowego bądź nieświadomego nadużycia Użytkownika, a w szczególności zlecenia o wartości 0 PLN/EUR/USD/GBP/RON lub na domeny niemożliwe do rejestracji (już zarejestrowane przez podmioty trzecie lub zablokowane przez korespondujące rejestry) nie będą realizowane.

Dane w bazie WHOIS podane przez Użytkownika powinny być prawdziwe i aktualne. Podanie nieprawdziwych informacji do bazy WHOIS rejestru może skutkować natychmiastowym usunięciem domeny przez rejestr, bez zwrotu wpłaconych środków.Wykryliśmy użycie narzędzia do automatycznego tłumaczenia stronyKorzystanie z narzędzi tego typu może negatywnie wpłynąć na działanie naszego serwisu. Upewnij się, że służy ono jedynie do zapoznania się z treściami w obcym Ci języku, a podczas wykonywania jakichkolwiek akcji w serwisie automatyczne tłumaczenie jest wyłączone. Nasz serwis jest dostępny w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, rumuńskim oraz polskim. Zamknij to okno

Ciasteczka

Przeglądając intername.pl wiedz, że używamy plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności

DobrzeCiasteczka