Parametry bezpieczeństwa

CHARAKTERYSTYKA SERWERA
Pojemność konta [GB] minimum 5
Dowolny podział przestrzeni konta tak
Transfer danych (m-c) minimum 50
Liczba baz danych MySQL bez limitu
Liczba kont e-mail bez limitu
SERWER WWW
Liczba rdzeni procesora 1
Pamięć serwera fizyczna 1 GB
Pamięć serwera wirtualna 2 GB
Maks. PHP Memory limit 512 MB
Liczba jednoczesnych połączeń HTTP 1.000
HTTP Timeout [sek.] 300
Liczba jednoczesnych procesów PHP/CGI/CRON 5
Czas wykonywania skryptu PHP/CGI bez limitu
Liczba plików na serwerze 1.000.000
Rozmiar pojedynczego pliku na serwerze bez limitu
BAZY DANYCH MYSQL
Rozmiar pojedynczej bazy danych bez limitu
Liczba jednoczesnych połączeń do bazy 20
Czas wykonywania zapytania do bazy 180 s
POCZTA ELEKTRONICZNA I FTP
Rozmiar pojedynczej skrzynki e-mail bez limitu
Rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail 100 MB
Liczba odbiorców pojedynczej wiadomości 100
Liczba wiadomości wysyłanych z serwera (na godzinę lub dobę) 5.000/dobę
Liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3/IMAP/SMTP 10
Rozmiar pojedynczego konta FTP bez limitu
ZADANIA CYKLICZNE
Czas wykonania zadania cron 60 min.
I/O 10 MB/s
IOPS 1024
KOPIE ZAPASOWE
Częstotliwość wykonywania backupu 1/24H
Liczba kopii dziennych 5
Liczba kopii tygodniowych 2
Maks. czas dostępności kopii 14 dni

Celem ograniczenia powyższych parametrów jest zachowanie ciągłości pracy i stabilności całego serwera. Tabela pokazuje maksymalne wartości dla kont hostingowych.