Serwis intername – domeny świata, (zwany dalej serwisem) jest własnością firmy BPtech.pl – usługi informatyczne Boryszek Paweł z siedzibą w Goleniowie (zachodniopomorskie), numer regon 320502975 (zwany dalej właścicielem). Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z serwisu i podlega prawu polskiemu.


Powiązane słowa kluczowe: