Domena .CY już dostępna

Cypryjski rejestr nazw internetowych ogłosił uwolnienie rozszerzenia .CY pierwszego poziomu. Oznacza to, że domeny bezpośrednio w końcówce .CY są od teraz dostępne dla wszystkich.

Aby zarejestrować domenę .CY z Intername, Aplikant musi podać swój numer dokumentu tożsamości i datę urodzenia (osoby fizyczne) lub numer NIP (przedsiębiorstwa).
Rejestracja zajmuje zazwyczaj 3 tygodnie, jednak czas ten może się wydłużyć ze względu na ręczne przetwarzanie aplikacji przez rejestr.
Rejestr może dodatkowo wymagać dokumentacji do aplikacji w postaci skanów dokumentów.

Zgłoszone do rejestracji nazwy nie mogą naruszać własności intelektualnej podmiotów trzecich (znaki towarowe) oraz nie powinny być nazwami słownikowymi/ogólnymi, ani geograficznymi.

Domeny .CY rejestrowane są w trybie roku kalendarzowego

Jeśli swoją domenę zarejestrowałeś pomiędzy 1 stycznia a 31 marca będzie ona aktywna do 31 grudnia bieżącego roku.
Jeśli domenę zarejestrowałeś pomiędzy 1 kwietnia, a 31 grudnia, domena będzie aktywna do 31 grudnia kolejnego roku kalendarzowego.

Transfery i sprzedaż domen .CY są zablokowane

Nie można przenosić praw do domeny .CY na inny podmiot. Transfery do innych dostawców również są zablokowane.

Domeny .CY rejestrowane są w trybie kto pierwszy ten lepszy.

Zarejestruj domenę .CY

Aby aplikować o domenę w końcówce .CY sprawdź jej dostępność w naszej wyszukiwarce domen na poniżej stronie lub skontaktuj się bezpośrednio z naszą obsługą klienta:
Rejestracja domen .CY
Kontakt

Powiązane słowa kluczowe: